Impressum

Globalika

Eine Einzelunternehmung im KRD

Repräsentanz/Post
Uhlbergstrasse 21
70794 Filderstadt

Hauptsitz
Petersplatz 6
Zu Lutherstadt Wittenberg
Königreich Deutschland

Telefon +49 176 40459973 (Keine Telefon-Beratungen)
Web: www.silentsubliminals.pl
E-Mail: info@silentsubliminals.pl

Aufsichtsbehörde: Königreich Deutschland 
Firmenregister-ID: 712-G-4777-278 
KRD EZA: 389617101

Zwracamy uwagę, że na czas trwania stosunków handlowych (nawiązanie, zawarcie, dostawa, fakturowanie, płatność), łącznie z okresem gwarancyjnym, użytkownik jest czasowo związany z Królestwem Niemiec (KRD). W ten sposób korzystasz z konstytucji, prawa i jurysdykcji KRD, które musisz wybrać w pierwszej kolejności w przypadku sporów prawnych. Nie powstają żadne inne prawa, obowiązki ani koszty.

WAŻNE:
Brak ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu!
Jeśli treści lub wygląd poszczególnych stron lub części tej strony internetowej naruszają prawa osób trzecich lub przepisy prawne, lub w inny sposób powodują problemy w ramach prawa konkurencji w jakiejkolwiek formie, prosimy, w odniesieniu do § 8 ust. 4 UWG (Ustawa o nieuczciwej konkurencji), o odpowiednią, wystarczająco wyjaśniającą i szybką wiadomość bez noty kosztowej.
Gwarantujemy, że słusznie zakwestionowane fragmenty lub części tych stron internetowych zostaną usunięte w rozsądnym terminie lub kompleksowo dostosowane do wymogów prawnych bez konieczności angażowania przez Państwa prawnika.
Zaangażowanie adwokata w celu sporządzenia noty ostrzegawczej na koszt usługodawcy nie odpowiada rzeczywistemu lub domniemanemu zamiarowi usługodawcy i stanowi naruszenie § 13 ust. 5 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) z powodu dążenia do osiągnięcia obcych celów jako dominującego motywu wszczęcia postępowania, w szczególności zamiaru uzyskania kosztów jako rzeczywistej siły napędowej, jak również naruszenie obowiązku złagodzenia szkód.
W przypadku nieuzasadnionych, niepoważnych i oszukańczych pism ostrzegawczych, nasz prawnik niezwłocznie złoży negatywne powództwo deklaratoryjne lub powództwo o wyłudzenie poświadczenia nieprawdy.
Dziękuję bardzo!
Ten nadruk dotyczy również naszej strony internetowej, Facebooka, Instagrama i YouTube.
Źródło: https://www.e-recht24.de 01.01.2021